Người chơi

Rộng cao và đẹp trai

Hãy tưởng tượng một đội trưởng cricket Úc gọi một cuộc họp báo giữa loạt phim Ashes. Để bảo vệ một vận động viên cricket người Anh đã trở thành cái gai trong đội của anh ta. Và để thực sự bảo vệ anh ta trước những lời chỉ trích của đất nước anh ta. Đúng, nó …

Mùa hè của Barry

Cũng như trở thành người dơi thành công nhất trong lịch sử trò chơi, Ngài Donald Bradman là một con chim già khôn ngoan, như một vài câu trích dẫn xuất hiện trong tác phẩm mỏng này của Michael Sexton amply đã chứng minh. Trên bìa sau, một lời cầu xin cho công chúng Úc trước …

Những điều cần biết về bệnh giang mai – Atojsports

Syphilis is a sexually transmitted infection. The disease is treatable in its early stages, but if left untreated, it can lead to disability, neurological disorders and even death. The bacteria Treponema pallidum (T. pallidum) causes syphilis. There are four stages of the disease: primary, secondary, latent, and tertiary. In 2018, the Centers for Disease Control …